Mixer Midas M32

Mixer Midas M32

Venice 320 có 24 đầu vào mono mic và line, bốn kênh đầu vào âm thanh, tính năng mic trước giống như kênh mono bao gồm một bộ lọc cao-pass. Ngoài ra còn có bốn đầu vào dòng âm thanh stereo (hai đầu vào line -level để chấp nhận các tín hiệu âm thanh stereo) nó cũng có sáu AUX – hai trước, hai sau, và hai chuyển đổi.

Thông số kỹ thuật:

Mixer Midas M32

Type Digital
Channels 40
Inputs – Mic Preamps 32 x XLR
Phantom Power 32
Inputs – Other 6 x 1/4″ (aux in), 2 x RCA (left, right aux in)
Inputs – Digital 96 x AES50
Outputs – Digital 96 x AES50 (dual AES50 Ethernet jacks)
Outputs – Main 2 x XLR (monitor out), 2 x 1/4″ (monitor out), 1 x XLR (AES/EBU out), 2 x XLR (main stereo bus)
Outputs – Direct 16 x XLR (assignable)
Outputs – Other 6 x 1/4″ (aux out), 2 x RCA (left, right aux out)
MIDI I/O In/Out
Data I/O Ethernet, USB, Ultranet, MIDI
USB 1 x USB Type A, 1 x USB Type B
Computer Connectivity USB, Ethernet
Channel Inserts Internal
Aux Sends 16
Busses/Groups 16
I/O Expansion Slots Expansion card interface
Headphones 2 x 1/4″ TRS
Faders 25 x 100mm motorized faders
EQ Bands 4-band parametric (inputs), 6-band (buses)
Effects 8 stereo/16 mono effects, 60 effect presets
Talkback Yes
Transport Controls Yes
DAW Control Yes
Height 10.1″
Depth 23.9″
Width 35.1″
Weight 53.9 lbs
Manufacturer Part Number M32IP

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mixer Midas M32”

0909-559-062